Today: 15.Apr.2021

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

шаблоныjoomla

                                                                TVIRTINA

                                                                                        Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“

                                          Direktorė

                                                                                                                                                            ANDŽELIKA PETKEVIČIENĖ                                                                              

                              KLAIPĖDOS LOPŠELIO -DARŽELIO „LIEPAITĖ“ 2021 M.  BALANDŽIO  MĖNESIO VADOVŲ DARBO PLANAS

 

DATA      

SAV. D.

PASITARIMAI, POSĖDŽIAI, RENGINIAI

ATSAKINGAS

03-22/ 11-05

Inicijavimas „Ežiukų“ ir „Meškiukų“ grupės ugdytinių dalyvavimo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ekologinio ugdymo projekte „Gamtos žingsneliai“

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas udymui

1-6 d.

K

Koordinavimas vaikų piešinių ir kūrybinių darbų parodos „Neša kiškis margučius“

Direktoriaus pavaduotojas udymui

2 d.

Pn

9.30 val. stebėsena mokytojos Redos Dubikaltytės atviros veiklos, gebėjimo planuoti kryptingai, organizuoti ugdymo procesą, numatyti išteklius, parenkant metodus, priemones, užtikrinant ugdytiniams galimybę siekti pažangos

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1-30 d.

Inicijavimas „Ežiukų“ grupės ugdytinių tėvų apklausos dėl šeimose formuojamų sveikos gyvensenos įgūdžių ir mitybos įpročių „Sveikos gyvensenos įgūdžių ir mitybos įpročių formavimo tęstinumo šeimose“

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Iki 2 d.

Pn

Kuravimas „Ežiukų“ grupės ugdytinių dalyvavimo Lietuvos ikimokyklinių ugdymo įstaigų virtualioje kūrybinių darbų parodoje saugaus eismo tema „Aš žinau kelių eismo taisykles – o tu?“

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2 d.

Pn

10.30 val. Administracinis pasitarimas (nuotoliniu būdu)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

6 d.

A

13.00-15.00 val. Psichologijos mokymai (nuotoliniu būdu)

Direktorius

6 d.

A

Stebėsena Šv. Velykų šventės rengimo lopšelio grupių ugdytiniams „Mažylių Velykėlės“

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

8 d.

K

9.30 val. stebėsena mokytojos Loretos Bentienės atviros veiklos, gebėjimo planuoti kryptingai, organizuoti ugdymo procesą, numatyti išteklius, parenkant metodus, priemones, užtikrinant ugdytiniams galimybę siekti pažangos

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

9 d.

Pn

10.30 val. Administracinis pasitarimas (nuotoliniu būdu)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

12 d.

P

9.30 val. stebėsena mokytojos Redos Dubikaltytės atviros veiklos, gebėjimo planuoti kryptingai, organizuoti ugdymo procesą, numatyti išteklius, parenkant metodus, priemones, užtikrinant ugdytiniams galimybę siekti pažangos

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

13 d.

A

13.00-15.00 val. Psichologijos mokymai (nuotoliniu būdu)

Direktorius

14 d.

T

13.15 val. Mokytojų susirinkimas (nuotoliniu būdu). Paskaita-mokymai „Dokumentų rengimas taikant Microsoft Word programą“ (pranešėja raštinės administratorė V.Sinkevičienė)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

14 d.

T

Stebėsena Šv. Velykų šventės organizavimo darželio ir priešmokyklinių grupių ugdytiniams „Velykų rytą margučiai ritas“

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Iki 15 d.

K

Inicijavimas „Žvaigždučių“ grupės ugdytinių dalyvavimo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių, mokytojų, tėvų virtualiame ekologiniame projekte „Gimę antram gyvenimui“

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

15 d.

K

9.30 val. stebėsena mokytojos Loretos Bentienės atviros veiklos, gebėjimo planuoti kryptingai, organizuoti ugdymo procesą, numatyti išteklius, parenkant metodus, priemones, užtikrinant ugdytiniams galimybę siekti pažangos

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Iki 16 d.

Pn

Kuravimas „Žvaigždučių“ grupės ugdytinių dalyvavimo respublikiniame virtualiame dainų festivalyje „Kur dainų namai“

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Iki 16 d.

Inicijavimas „Žvaigždučių“ grupės ugdytinių dalyvavimo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų projekte „Aš – architektas“

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

16 d.

Pn

10.30 val. Administracinis pasitarimas (nuotoliniu būdu)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

19-23d.

P-Pn

Inicijavimas ir koordinavimas prevencinės socialinės akcijos „Savaitė be patyčių“ – smurto prevencijos renginių organizavimo

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

19 d.

P

Koordinavimas bendradarbiavimo su socialinių partnerių (l. d. „Žuvėdra“, RUC) ugdytiniais, parengiant virtualų spektaklį „Pagrandukas“

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

20 d.

A

13.00-15.00 val. Psichologijos mokymai (nuotoliniu būdu)

Direktorius

20 d.

A

9.30 val. stebėsena mokytojos Redos Dubikaltytės atviros veiklos, gebėjimo planuoti kryptingai, organizuoti ugdymo procesą, numatyti išteklius, parenkant metodus, priemones, užtikrinant ugdytiniams galimybę siekti pažangos

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

21 d.

T

13.00 val. VGK (neeilinis) posėdis dėl vaikų, turinčių kalbėjimo, kalbos ir kt. komunikacijos sutrikimų koreguoto sąrašo ir tvarkaraščio tvirtinimo, sąrašo derinimo su PPT

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

22 d.

K

9.30 val. stebėsena mokytojos Kristinos Antanavičienės atviros veiklos, gebėjimo planuoti kryptingai, organizuoti ugdymo procesą, numatyti išteklius, parenkant metodus, priemones, užtikrinant ugdytiniams galimybę siekti pažangos

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

22 d.

K

Inicijavimas virtualios nuotraukų parodos organizavimo, dalyvaujant įstaigos ir socialinių partnerių (l.d. „Žuvėdra“, RUC) ugdytiniams ir tėvams „Namuose darbai – vaikų džiaugsmai“

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

23 d.

Pn

10.30 val. Administracinis pasitarimas (nuotoliniu būdu)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Iki 23 d.

Inicijavimas „Nykštukų“ ir „Kačiukų“ grupių ugdytinių dalyvavimo respublikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir pradinių klasių mokinių projekto „STEAM darželyje“ virtualioje parodoje „Papuošalas mamytei“

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

23 d.

Pn

10.30 val. koordinavimas „Boružėlių“ grupės ugdytinių edukacinės išvykos į vaikų laisvalaikio centrą „Švyturys“ (karantinui prasitęsus išvykos vietą keisti į mikrorajono sveikatinimo taką)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

26 d.

P

9.30 val. stebėsena mokytojos Redos Dubikaltytės atviros veiklos, gebėjimo planuoti kryptingai, organizuoti ugdymo procesą, numatyti išteklius, parenkant metodus, priemones, užtikrinant ugdytiniams galimybę siekti pažangos

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Iki 26 d.

P

Koordinavimas „Drugelių“, „Varpelių“ ir „Boružėlių“ grupių ugdytinių dalyvavimo tarptautiniame B.Petchenik vardo vaikų žemėlapio konkurse „Mano ateities pasaulis“ (organizatoriai Lietuvos kartografų draugija)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

26 d.

P

13.15 val. Mokytojų susirinkimas (nuotoliniu būdu). PPT psichologo paskaita „Emocinių ir elgesio sunkumų turintys vaikai: iššūkiai ir galimybės“

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

27 d.

A

13.00-15.00 val. Psichologijos mokymai (nuotoliniu būdu)

Direktorius

28 d.

T

Stebėsena sveikatingumo dienos – prevencinės akcijos „Diena be triukšmo“

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

28 d.

T

10.30 val. „Kiškučių“ grupės ugdytinių edukacinės pažintinės išvykos į mikrorajono parką „Gamta bunda“ koordinavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

29 d.

K

13.00 val. Auklėtojų padėjėjų pasitarimas (nuotoliniu būdu)

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams

1-30 d.

Koordinavimas įstaigos ekologinės iniciatyvos „Mano žalioji palangė“

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Iki 06 -15

Inicijavimas „Žiedelių“ grupės ugdytinių dalyvavimo Klaipėdos m. ikimokyklinio ugdymo neformaliojo švietimo mokytojų organizuotame projekte „Patyriminio ugdymo galimybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinėje veikloje“

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Nuolat

E-dienyno pildymo kontrolė ir balandžio mėnesio dienyno archyvavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui


Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Kasteckienė  

кулинарные рецепты