Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

шаблоныjoomla

Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ socialiniai partneriai:

Klaipėdos lopšelis-darželis „Žuvėdra“

Klaipėdos regos ugdymo centras

Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija

Klaipėdos lopšelis-darželis „Želmenėlis“

Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“

Klaipėdos lopšelis-darželis „Traukinukas“

Klaipėdos lopšelis-darželis „Vėrinėlis“

Klaipėdos lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

Klaipėdos lopšelis-darželis „Putinėlis“

Nidos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centras

Klaipėdos universiteto Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakulteto Pedagogikos katedra

Klaipėdos valstybinė kolegija

Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institutas

Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla

Klaipėdos visuomenės sveikatos biuras

Klaipėdos pedagoginės psichologinės pagalbos tarnyba

Tarptautinės programos „Zipio draugai“ vykdytojai Lietuvoje viešoji įstaiga „Vaiko labui“

Tarptautinio projekto „Pasakyk pasauliui labas“ steigėjas FINI institutas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кулинарные рецепты