Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

Tėvams, globėjams

Tevams, globėjams    

BENDRA  INFORMACIJA

KLAIPĖDOS MIESTO VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO INFORMACIJA APIE VAIKŲ TUBERKULIOZĖS PROFILAKTIKĄ (2024-05-06)

KLAIPĖDOS MIESTO VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO INFORMACIJA APIE PARVOVIRUSO INFEKCIJĄ (INFEKCINĘ ERITEMĄ) (2024-04-11)

 TĖVYSTĖS ĮGŪDŽIŲ PROGRAMOS (2024-03-26)

 KLAIPĖDOS MIESTO VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO INFORMACIJA APIE DANTŲ SILANTAVIMĄ (2024-03-25)

KLAIPĖDOS MIESTO VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO INFORMACIJA APIE TYMUS (2024-03-14)

 KLAIPĖDOS MIESTO VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO ORGANIZUOJAMAS KONKURSAS (2024-03-05)

KLAIPĖDOS MIESTO VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2024 METŲ VASARIO MĖNESIO NEMOKAMI UŽSIĖMIMAI (2024-02-12)

TEORINIAI IR PRAKTINIAI LOGOPEDO PATARIMAI TĖVAMS DARBUI SU VAIKU NAMUOSE (2023-10-26)

♦ NEMOKAMOS PSICHOLOGINĖS KONSULTACIJOS (2023-01-31)

INFORMACIJA APIE CUKRINĮ DIABETĄ (2022-11-22)

UŽKANDŽIŲ KREPŠELIS VAIKAMS (2021-09-09)

SAUGOKIME APLINKĄ (2021-06-30)

SAUGUS POILSIS VASARĄ (2021-06-08)

VASAROS PRADŽIA – PUIKUS METAS PRADĖTI RŪPINTIS VAIKŲ PROFILAKTINIAIS SVEIKATOS PATIKRINIMAIS (2021-06-07)

ATMINTINĖ TĖVELIAMS (2021-06-02)

ŽINUTĖ TĖVELIAMS VASARAI (2021-06-01)

KADA NEREIKIA MOKĖTI UŽ VAIKŲ DANTŲ GYDYMĄ? (2021-05-26)

TĖVYSTĖ BE STRESO (2021-05-14)

TRIUKŠMO POVEIKIS ŽMOGAUS SVEIKATAI

KLAIPĖDOS MIESTO VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO INFORMACIJA APIE ERKES

DĖL VAIKŲ UGDYMOSI ŠEIMOJE

INFORMACIJA SARS-CoV-2 SUKELTOS INFEKCIJOS COVID-19 PREVENCIJAI

KADA REIKIA PLAUTI RANKAS?

KODĖL REIKIA PLAUTI RANKAS?

KAIP PLAUTI RANKAS?

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS PARENGTA INFORMACIJA „SVARBIAUSI ŽMOGAUS ORGANIZMO STIPRINIMO VEIKSNIAI“

KLAIPĖDOS MIESTO VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO INFORMACIJA APIE NEMOKAMAS PSICHOLOGINĖS GEROVĖS STIPRINIMO PASLAUGAS

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS PARENGTOS REKOMENDACIJOS „ŽAISLŲ SAUGA“ 

SAUGOKITE SVEIKATĄ

KLAIPĖDOS MIESTO VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO PARENGTA INFORMACIJA „VAIKAI VIRTUVĖJE“

ANTIBIOTIKAI

INFORMACIJA DĖL VĖJARAUPIŲ

KOKIAIS ATVEJAIS PALIKTI VAIKĄ NAMUOSE

NUŠALIMO PAVOJAI IR PREVENCIJA

PIRMOJI PAGALBA NUŠĄLUS

DĖL UGDYTINIŲ SVEIKATOS PAŽYMĖJIMŲ PRISTATYMO

DĖL MOKINIŲ SVEIKATOS PAŽYMĖJIMŲ 

10 FAKTŲ APIE RANKŲ HIGIENĄ

INFORMACIJA TĖVELIAMS DĖL TYMŲ

INFORMACIJA APIE GRIPO SIMPTOMUS, GYDYMĄ IR PROFILAKTIKĄ

DĖL VAIKŲ MEDICININIŲ PAŽYMŲ (patikslinta)

DĖL IKIMOKYKLINES UGDYMO ĮSTAIGAS LANKANČIŲ VAIKŲ MEDICININIŲ PAŽYMŲ

INFORMACIJA TĖVELIAMS DĖL VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO

INFORMACIJA TĖVELIAMS APIE ŽARNYNO INFEKCIJĄ

INFORMACIJA TĖVELIAMS APIE ŠALTĮ IR LAISVALAIKĮ GAMTOJE

INFORMACIJA TĖVELIAMS DĖL GRIPO IR PERŠALIMO

INFORMACIJA TĖVELIAMS DĖL SERGANČIŲ VAIKŲ

INFORMACIJA LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“ UGDYTINIŲ TĖVELIAMS

PAŽINK KAS NUODINGA 

 

DOKUMENTAI

KLAIPĖDOS LOPŠELĮ-DARŽELĮ „LIEPAITĖ“ LANKANČIŲ VAIKŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ 2022–2023 M. DUOMENŲ ANALIZĖ

DĖL SVEIKATOS PAŽYMŲ

VAIKŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

 KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. LIEPOS 22 D. SPRENDIMO NR. T2-172 „DĖL ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, ATLYGINIMO DYDŽIO R JO PERSKAIČIAVIMO METODIKOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

atlyginimo už maitinimo paslaugą lengvatos

Atlyginimas už maitinimo paslaugą tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu mažinamas 50 %, jeigu:

šeima yra gausi, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

vaikas turi didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir (ar) vaikui nustatytas neįgalumas, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

abu vaiko  tėvai yra bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų mokiniai arba universitetų, kolegijų nuolatinių profesinio bakalauro, bakalauro, magistrantūros studijų studentai, kurie mokosi (studijuoja) valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose, pateikus tai patvirtinančius dokumentus.

Atlyginimas už maitinimo paslaugą nemokamas, jeigu:

tėvai gauna socialinę pašalpą, mokamą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;

Savivaldybės merui priėmus sprendimą dėl koordinuotai teikiamų paslaugų ar dėl vaiko privalomo ikimokyklinio ugdymo skyrimo pagal Savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos teikiamą siūlymą;

vaikui skirtas privalomas priešmokyklinis ugdymas namuose;

vaikui nelankant įstaigos vasaros laikotarpiu.

Prašymai ir dokumentai, kurių pagrindu taikomos atlyginimo už maitinimo paslaugą lengvatos, pateikiami įstaigos vadovui, priimant vaiką į švietimo įstaigą. Apie pasikeitusias aplinkybes, kai netenkama teisės į lengvatą, tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo nedelsdami pranešti įstaigos vadovui.

Duomenys apie lengvatos taikymą tikslinami kiekvienais mokslo metais, o esant poreikiui gali būti tikslinami ir dažniau.

Atlyginimo už maitinimo paslaugą lengvatos taikymas įforminamas įstaigos vadovo įsakymu. Atlyginimo už maitinimo paslaugą lengvatos taikomos nuo pirmosios dienos, kai vaikas įgyja teisę į lengvatą, bet ne daugiau kaip už tris praėjusius mėnesius iki dokumento pateikimo mėnesio.

 

 

http://www.ikimokyklinis.lt/ - portalas ugdantiems ikimokyklinio amžiaus vaikus

http://www.vaikulinija.lt- VŠĮ Vaikų linija

http://sesioszasys.blogspot.com/2014/06/nemokamos-android- programeles-vaiku.html - Šešios žąsys

 

Atnaujinta 2024-03-26

 

 

 

 

 

 

 

досуг