Today: 15.Apr.2021

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

Tėvams, globėjams

Tevams, globėjams    

AKTUALI  INFORMACIJA:

KLAIPĖDOS MIESTO VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO INFORMACIJA APIE ERKES

DĖL VAIKŲ UGDYMOSI ŠEIMOJE

KLAIPĖDOS LOPŠELĮ-DARŽELĮ „LIEPAITĖ“ LANKANČIŲ VAIKŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ 2020 M. DUOMENŲ ANALIZĖ

KLAIPĖDOS MIESTO VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2021 M. SAUSIO MĖN. NAUJIENLAIŠKIS https://www.sveikatosbiuras.lt/files/Main/files/Naujienlai%C5%A1kiai/Sveikatos%20biuras_naujienlai%C5%A1kis_vasaris2.pdf

INFORMACIJA TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS), DARBUOTOJAMS, JEIGU JŪS AR JŪSŲ VAIKAS TURĖJO DIDELĖS RIZIKOS SĄLYTĮ SU ASMENIU, KURIAM PATVIRTINTA COVID-19 LIGA

INFORMACIJA TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS), JEIGU UGDYMO ĮSTAIGOS DARBUOTOJAS AR UGDYTINIS SUSIRGO COVID-19 LIGA

INFORMACIJA TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS), JEIGU COVID-19 LIGA PATVIRTINTA JŪSŲ VAIKUI

NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO INFORMACIJA

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS PARENGTA INFORMACIJA „SVARBIAUSI ŽMOGAUS ORGANIZMO STIPRINIMO VEIKSNIAI“

KLAIPĖDOS MIESTO VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO INFORMACIJA APIE NEMOKAMAS PSICHOLOGINĖS GEROVĖS STIPRINIMO PASLAUGAS

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS PARENGTOS REKOMENDACIJOS „ŽAISLŲ SAUGA“ 

SAUGOKITE SVEIKATĄ

DĖL SVEIKATOS PAŽYMŲ

http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/vaiku-liekanciu-toje-pacioje-mokykloje-sveikatos-pazymejimai-galios-iki-metu-galo?fbclid=IwAR2xRyFqKgfiBfgHZjNdX7IS_EkkRuLCBCxcc1gkkvAKQuCQGwaVajQA5K0

KLAIPĖDOS MIESTO VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO PARENGTA INFORMACIJA „VAIKAI VIRTUVĖJE“

INFORMACIJA SARS-CoV-2 SUKELTOS INFEKCIJOS COVID-19 PREVENCIJAI

KADA REIKIA PLAUTI RANKAS?

KODĖL REIKIA PLAUTI RANKAS?

KAIP TINKAMAI NAUDOTI MEDICININĘ KAUKĘ

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS REKOMENDACIJOS DĖL RANKŲ HIGIENOS

KAIP PLAUTI RANKAS?

KAIP SUMAŽINTI PAVOJŲ UŽSIKRĖSTI KORONAVIRUSU

DĖL NAUJOJO KORONAVIRUSO (COVID-19) ATVEJO APIBRĖŽIMO ATNAUJINIMO

ANTIBIOTIKAI

INFORMACIJA DĖL VĖJARAUPIŲ

KOKIAIS ATVEJAIS PALIKTI VAIKĄ NAMUOSE

INFORMACIJA DĖL NEMOKAMO DANTUKŲ PADENGIMO SILANTAIS

NUŠALIMO PAVOJAI IR PREVENCIJA

PIRMOJI PAGALBA NUŠĄLUS

ELGESIO REKOMENDACIJOS DĖL NUSTATYTŲ CHROMO KONCENTRACIJOS DIRVOŽEMYJE VIRŠIJIMŲ

KLAIPĖDOS LOPŠELĮ-DARŽELĮ „LIEPAITĖ“ LANKANČIŲ VAIKŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ 2019–2020 M. M. DUOMENŲ ANALIZĖ

DĖL UGDYTINIŲ SVEIKATOS PAŽYMĖJIMŲ PRISTATYMO

DĖL MOKINIŲ SVEIKATOS PAŽYMĖJIMŲ 

10 FAKTŲ APIE RANKŲ HIGIENĄ

INFORMACIJA TĖVELIAMS DĖL TYMŲ

KLAIPĖDOS LOPŠELĮ-DARŽELĮ „LIEPAITĖ“ LANKANČIŲ VAIKŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ 2018–2019 M. M. DUOMENŲ ANALIZĖ

INFORMACIJA APIE GRIPO SIMPTOMUS, GYDYMĄ IR PROFILAKTIKĄ

DĖL VAIKŲ MEDICININIŲ PAŽYMŲ (patikslinta)

DĖL IKIMOKYKLINES UGDYMO ĮSTAIGAS LANKANČIŲ VAIKŲ MEDICININIŲ PAŽYMŲ

INFORMACIJA TĖVELIAMS DĖL VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO

VAIKŲ SERGAMUMO 2017–2018 M. M. ATASKAITA

INFORMACIJA TĖVELIAMS APIE ŽARNYNO INFEKCIJĄ

INFORMACIJA TĖVELIAMS APIE ŠALTĮ IR LAISVALAIKĮ GAMTOJE

INFORMACIJA TĖVELIAMS DĖL GRIPO IR PERŠALIMO

INFORMACIJA TĖVELIAMS DĖL SERGANČIŲ VAIKŲ

INFORMACIJA LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“ UGDYTINIŲ TĖVELIAMS

 

♦ 2018-03-23  17.30 val. (muzikos salėje) priešmokyklinio ugdymo pedagogė  ir meninio ugdymo mokytoja organizavo įstaigos visų grupių tėvų aktyvų, kartu su pedagogais, vakaronę „Darželiui - 50“, skirtą Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ 50-mečiui paminėti. Vyko šiltas ir jaukus pasibuvimas kartu. Šio renginio filmą galite peržiūrėti čia

 

 Tėvelių dėmesiui, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas šiemet vykdo mokinių tėvų apklausą, siekdamas išsiaiškinti kokios informacijos ir įgūdžių trūksta tėvams, auginantiems mokyklinio amžiaus vaikus, todėl kviečia visus tėvus išsakyti savo nuomonę ir poreikius paspaudę šią nuorodą į apklausą. Tėvų apklausa

 

ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

  

http://www.ikimokyklinis.lt/ - portalas ugdantiems ikimokyklinio amžiaus vaikus

www.nemokamosknygos.lt - nemokama internetinė biblioteka

http://svietimo.takas.lt - viskas apie švietimą

http://www.kitokspasaulis.lt - Kitoks pasaulis

http://lt.pvc.lt - Paramos vaikams centras

http://www.vaikulinija.lt- VŠĮ Vaikų linija

http://www.children.lt- VŠĮ "Vaiko namas"

http://sesioszasys.blogspot.com/2014/06/nemokamos-android- programeles-vaiku.html - Šešios žąsys

Pažink kas nuodinga. Apsinuodijimų informacinis biuras

 

atlyginimo už maitinimo paslaugą lengvatos

Atlyginimas už maitinimo paslaugą tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu mažinamas 50 %, jeigu:

šeima yra daugiavaikė, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

vaikas turi didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, tai patvirtinus teisės aktų nustatyta tvarka;

abu vaiko  tėvai yra bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų mokiniai arba universitetų, kolegijų nuolatinių profesinio bakalauro, bakalauro, magistrantūros studijų studentai, kurie mokosi (studijuoja) valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose;

yra sunki šeimos materialinė padėtis dėl laikinai susidariusių aplinkybių ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos komisija priėmė sprendimą dėl lengvatos taikymo.

Atlyginimas už maitinimo paslaugą nemokamas, jeigu:

šeima gauna socialinę paramą ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius pateikė apie tai pranešimą;

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisija priėmė sprendimą dėl vaiko ugdymo;

 vaikui skirtas privalomas priešmokyklinis ugdymas namuose.

Prašymai ir dokumentai, kurių pagrindu taikomos atlyginimo už maitinimo paslaugą lengvatos, pateikiami įstaigos vadovui, priimant vaiką į švietimo įstaigą. Apie pasikeitusias lengvatų taikymo aplinkybes tėvai (globėjai, rūpintojai) įsipareigoja pranešti įstaigos vadovui.

Duomenys apie lengvatos taikymą tikslinami kiekvienais kalendoriniais metais, o esant poreikiui gali būti tikslinami ir dažniau. Paaiškėjus apie neteisėtą naudojimąsi lengvata, atlyginimas už maitinimo paslaugą yra perskaičiuojamas ir tėvų (globėjų, rūpintojų) sumokamas ne ginčo tvarka.

Atlyginimo už maitinimo paslaugą lengvatos taikymas įforminamas įstaigos vadovo įsakymu. Atlyginimo už maitinimo paslaugą lengvatos taikomos nuo pirmosios dienos, kai vaikas įgyja teisę į lengvatą, bet ne daugiau kaip už tris praėjusius mėnesius iki dokumento pateikimo mėnesio.

 

 

 

 

 

 

досуг