Today: 15.Apr.2021

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

Įstaigos renginiai 2020-2021 m. m.
Įvertinkite šį įrašą
(2 balsai)

2021

BALANDIS

 
♦ Balandžio 12 d. vyko šv. Velykų šventė darželio ir priešmokyklinių grupių ugdytiniams „Velykų rytą margučiai ritas“. Organizatorės: meninio ugdymo mokytoja ir grupių mokytojos. Šventė prasidėjo grupėse, kur vaikai stebėjo jiems paruoštą muzikinį „Saulučių“ grupės vaikų sveikinimą bei Velykų bobutės pasakojimą apie pavasarį. Po peržiūros, vaikai mokėsi patarlių, tradicinių margučių prašymų, senovinių burtų ir spėjimų, sužinojo ką simbolizuoja margučių spalvos. Vėliau sekė žaidimai: margučių ridenimas loveliais, ridenimas lazdomis, nešimo šaukštais estafetės, tuščiavidurio kiaušinio pūtimo į taikinį varžybos. Toliau šventė perikėlė į kiemą, kur darželio erdves papuošė vaikai savo pagamintais popieriniais margučiais
 
♦ Balandžio 8 d. „Kiškučių“ grupės mokytojos organizavo tėvų susirinkimą  (nuotoliniu būdu). Susirinkimo metu aptarė klausimus dėl darželio lankomumo poreikio vasaros laikotarpiu, paragino prisidėti prie įstaigos edukacinių erdvių kūrimo, sporto aikštyno įrengimo ir pervesti 1,2 procento pajamų mokesčio. Supažindino su vykdytos prevencinės programos Zipio draugai rezultatais, aptarė artėjančių išleistuvių klausimą ir teikė informaciją apie vaikų priėmimą į mokyklas 2021-2022 m. m.Taip pat priminė visiems laikytis saugumo reikalavimų dėl Covid 19 galimo užsikrėtimo
 
♦ Balandžio 6 d. ugdymo įstaigoje vyko šv. Velykų šventė lopšelio grupių ugdytiniams „Mažylių Velykėlės“. Organizatorė  meninio ugdymo mokytoja, atsakingos - grupių mokytojos. Patys mažiausieji ugdytiniai savo grupėse paminėjo svarbią pavasario šventę, rideno margučius, šoko ratelius, kūrė įvairius darbelius, ieškojo pasislėpusių margučių, bendravo su Velykų bobute ar Velykų kiškučiu
 
♦ Balandžio 6 d. organizuota „Saulučių“ grupės vaikų ir tėvų kūrybinių darbų paroda „Rieda margučiai“. Atsakinga grupės mokytoja, bendradarbiaudama su ugdytinių tėvais, siekė, kad vaikai darbuose atskleistų savo kūrybiškumą, fantaziją, estetinį pojūtį bei patirtų kūrybinį džiaugsmą, kad švenčių laukimas būtų įdomus ir džiaugsmingas, kad prisiminta būtų margučių marginimo tradicijos, panaudojama įvairausia darbų atlikimo technika
 

♦ Balandžio 1-6 d.  edukacinė aplinkos kūrybinė grupė organizavo vaikų piešinių ir kūrybinių darbų parodą „Neša kiškis margučius“. Savo darbuose ugdytiniai vaizdavo Velykų šventės pagrindinius akcentus: Velykų margučius, kiškučius, bundančios pavasarinės gamtos augalus, gėles. Ugdytiniai reiškė savo kūrybinius gebėjimus, lavino meninį skonį, vaizdavo margučių marginimo tradicijų meną bei džiaugėsi artėjančios šventės nuotaikomis

♦ Balandžio 1-6 d. buvo organizuojama „Ežiukų“ ir „Meškiukų“ grupių kūrybinių darbų paroda „Velykos – pavasario spalvų šventė“. Atsakingos grupių mokytojos. Pagrindinis tikslas - skatinti mažuosius domėtis lietuviškomis tradicijomis, domėtis aplinkos puošyba. Vaikų darbeliai puošė I-ojo aukšto koridorių, kur kiekvienas galėjome pasidžiaugti jų ir jų tėvelių bendrais darbais, kūrybiškumu

KOVAS

♦ Kovo 31 d. vyko sveikatingumo diena „Akytės, kad matyčiau“, kurioje dalyvavo visi ugdytiniai. Atsakingi - neformaliojo ugdymo mokytoja ir VSS. Pagrindinis tikslas - prisiminti akių pagrindines funkcijas ir sužinoti apie galimas akių traumų priežastis ir pasekmes, apie  akių higienos reikalavimus. Buvo parengtos užduotys, kurias turėjo atlikti ugdytiniai, vyko diskusijos, žaidimai, minamos  mįsles

♦ Kovo 22-26 d. vyko saugaus eismo renginiai „Saugaus eismo savaitė“. Dalyvavo visų grupių ugdytiniai, organizatorė priešmokyklinės „Žvaigždučių“ grupės mokytoja. Visos savaitės renginio tikslas  - ugdyti vaikų saugaus elgesio kelyje sampratą ir įgūdžius. Mokytojos supažindino vaikus su saugiu elgesiu kelyje, savisaugos svarba, mokė būti atsakingais už savo elgesį, veiksmus kelyje ir kokios gali būti skaudžios pasekmės kelyje. Visą savaitę mokėsi pažinti kelio ženklus, būti atsargiems kelyje, mokėsi šviesoforo šviesų reikšmes, atliko praktines užduotis kaip saugiai pereiti gatvę
 
♦ Kovo 23 d. 9.30 val. „Nykštukų“ ir „Kačiukų“ gr. ugdytiniai parengė ir parodė prevencinį prieš patyčias spektaklį „Ropė“. Atsakingos grupių mokytojos. Mažieji artistai stebėjo pasaką ekrane, o vėliau aptarė apie kiekvieną veikėją, ką jie ir kaip bendrauja, padeda vienas kitam. Vėliau pasiskirstę rolėmis patys mokėsi suvaidinti šią pasaką. Ugdytiniams labai patiko būti pasakos herojais, padėti vienas kitam ir suprasti, kad tik visiems kartu galima įveikti visas kliūtis
 
♦ Kovo 8 - 30 d. „Drugelių“ ir „Saulučių“ grupių mokytojos surengė ugdytinių piešinių parodą „Aš nupiešiu gražią gėlę“. Ugdytiniai stebėdami gamtą, ieškojo bundančios gamtos požymių, mokėsi atpažinti pirmąsias pavasarines gėles ir nupiešti jas pasitelkiant įvairias dailės priemones. Veiklos metu vaikai atskleiė savo kūrybiškumą, originalumą ir pasitikėjimą savimi, lavino estetinį skonį. Prisiminė tinkamo elgesio gamtoje taisykles, kaip reikia prisidėti prie gamtos saugojimo, padėti gamtai išlikti švariai, mažiau užterštai
 

♦ Kovo 1-11 d. surengta ugdytinių piešinių paroda „Trijų spalvų simfonija“, skirta Kovo 11-ajai paminėti. Atsakinga „Varpelių“ grupės mokytoja. Pagrindinis tikslas - įtraukti vaikus, jų šeimos narius į kūrybinį procesą, skatinant kūrybinį aktyvumą bei meninę saviraišką įvairiomis dailės raiškos priemonėmis ir būdais. Ugdytiniai kurdami darbus, lavino savo gebėjimus: darbštumą, atsakingumą, tvarkingumą ir tarpusavio bendravimą, pasitikėjimą savimi, susitelkimą veiklai, lavino smulkiąją motoriką. Prisiminė kokia tai diena ir šventė, todėl ir darbuose vyravo Lietuvos pagrindinio simbolio - vėliavos pagrindinės trys spalvos (geltona, žalia, raudona), aptarė ką jos reiškia, kodėl mums tokia brangi ir svarbi ši diena

♦ Kovo 10 d. 11.00 val. vyko akcija „Paukščiai sugrįžo“, skirta paukščių sugrįžimui. Organizatorė „Nykštukų“ grupės mokytoja. Visų grupių ugdytiniai kūrė įvairias instaliacijas ir kūrybinius darbelius, kurie parodė, kad vaikai susipažino su pavasarį parskrendančiais paukščiais, žino jų pavadinimus, žino kaip jie atrodo. Taip pat šią dieną kalbėjo apie tai, kaip reikia saugoti ir tausoti gamtą, kad paukščiams ir mums būtų smagu ir gera gyventi joje

VASARIS

♦ Vasario  22-26 d.  neformaliojo ugdymo mokytoja ir VSS organizavo Sveikatingumo savaitę. Organizatorės parengė visai savaitei įdomias priemones, kurias turėjo atlikti visi ugdytiniai. Pirmadienį visi pradėjo nuo mankštos su iššūkiu, antradienį susipažino su mikrobais ir atliko užduotis, trečiadienį vyko pokalbiai apie higieną, kūno švarą, atliko užduotis, kur turėjo nurodyti kūno vietą, kur labiausiai mėgsta įsikurti mikrobai, taip pat atliko jogos ir kvėpavimo pratimus, ketvirtadienį diskutavo ir vykdė užduotis apie dantukų higieną, klausėsi pasakos „Dantukų šalis“, penktadienį atliko kardio treniruotę. Savaitė tikrai buvo aktyvi, turininga ir įtraukianti ugdytinius į sveikatos stiprinimą ir saugojimą

♦ Vasario  18 d. 10.00 val. „Meškiukų“  grupės ugdytiniams mokytoja organizavo edukacinę pažintinę išvyką po įstaigos edukacines erdves „Išvyka į metodinį kabinetą“. Mokytoja supažindino vaikus su valstybės simboliais, tyrinėjo aplinką - apžiūrėjo tautiniais rūbais aprengtas lėles, tautinę juostą, tyrinėjo įvairius kraštotyros eksponatus, sužinojo jų paskirtį. Išvykos metu turtino žinias apie tautiškumą, susipažino su edukacine erdve, lavino sakytinės kalbos įgūdžius

♦ Vasario  15 d.  meninio ugdymo mokytoja ir atsakingos už renginį mokytojos 11.00 val. pakvietė visus į Užgavėnių šventę „Vejam žiemą iš kiemo“ (įstaigos vidiniame kieme). Renginio tikslas - supažindinti vaikus su tradicine švente Užgavėnėmis. Ugdytiniai visą savaitę gaminosi kaukes, kuriomis pasipuošę rinkosi lauke. Susipažino su personažais: Lašininiu, Kanapiniu, Žiema, stebėjo jų pasirodymą, visi kartu žaidė Lietuvių liaudies žaidimus, dainavo dainas, varė Žiemą lauk. Šventė suteikė vaikams daug gerų emocijų

♦  Vasario 8 d. ir 9 d. 10.00 val. grupių mokytojos organizavo lopšelio ir ikimokyklinių grupių ugdytiniams edukacines pažintines išvykas už darželio teritorijos („Kačiukų“, „Nykštukų“, „Drugelių“ gr.). Vaikai skatinami pažinti aplinką, orientuotis joje, būti gryname ore ir įdomiai leisti laiką lauke. Nuvyko prie kalniuko, esančio netoli darželio ir aktyviai judėjo leisdamiesi rogėmis ar čiuožimo lentomis nuo jo. Visi mokėsi saugaus elgesio, kaip saugoti save nuo sužalojimų, mokėsi bendrauti ir bendradarbiauti
 
♦  Vasario 10 d. vyresniųjų grupių ugdytiniams VSS R.Gedmintienė paruošė įdomią medžiagą ir pravedė užkrečiamų ligų profilaktikos paskaitą „Mikrobų manija ir antibiotikai“ 
 

♦ Vasario  11 d. 10.00 val. nuotoliniu būdu ZOOM platformoje „Žvaigždučių“, „Kiškučių“, „Boružėlių“, „Drugelių“, „Varpelių“ grupų ugdytiniams Klaipėdos AVPK pareigūnai vedė saugaus eismo pamokėles. Priminė vaikams pagrindines taisykles, kaip saugiai pereiti gatvę, į kokius ženklus reikia atkreipti dėmesį, diskutavo, kokie pavojai gali būti, jei nesilaikytume taisyklių, saugumo.  Atsakingos grupių mokytojos

♦ Vasario  12 d. vyko Vasario 16-osios paminėjimo renginys - akcija „Vienuolika „Liepaitės“ dovanų Lietuvai“. Organizatorės: meninio ugdymo mokytoja ir „Ežiukų“ grupės mokytoja. Kiekviena grupė dovanojo po vieną darbą, kuriame atsispindi Lietuvos simbolika, tautinia rūbai, vėliavos spalvos ir kt. Organizatorės visas dovanas surinko ir patalpino į vieną knygelę ir ateikė visiems pasidžiaugrti bendru darbu

 ♦  Vasario 1-5 d. „Žvaigždučių“ gr. ugdytiniai dalyvavo kūrybinėje veikloje, lėlių gamyboje „Reikalingos profesijos“. Organizatorė grupės mokytoja. Ugdytiniai tęsia vykdomo projekto „Atverkime duris į profesijų pasaulį“ veiklą. Gamino lėles, kurias rengė įvairių profesijų darbuotojų specialia apranga, pasakojo, ką žino apie profesijas, kurias yra pasirinkę jų tėvai, diskutavo, kuo norėtų būti kai užaugs

SAUSIS

♦ Sausio  18 d. 11.00 val. įstaigos lauko edukacinėse erdvėse vyko žiemos sporto šventė „Sniego pilys“. Organizatorė neformaliojo ugdymo mokytoja. Renginyje dalyvo visų grupių ugdytiniai ir jų mokytojos. Šiemet žiema nudžiugino gausiu sniegu, todėl ugdytiniai buvo pakviesti į lauką, kur šaltukas kutena nosis ir gaivus  oras.  Kad nebūtų šalta, buvo skirtos atlikti užduotys. Skambant nuotaikingai muzikai, kiekvienos grupės ugdytiniai  savo grupių aikštelėse statė iš sniego pilis, prieš tai padarę apšilimo mankštą. Po kūrybinio darbo visi mėgavosi pasivėžinimais rogutėmis, paslidinėjimu pasimėtymu sniego gniūžtėmis

 ♦ Sausio  13 d. 10.00 val. meninio ugdymo mokytoja Reda Dubikaltytė ir „Žvaigždučių“, „Kiškučių“, „Boružėlių“, „Drugelių“ gr. ugdytiniai ir mokytojos organizavo renginį Sausio 13 dienos įvykiams paminėti. Ugdytiniai grupėse išklausė mokytojų pasakojimų apie sausio 13 d. baisius įvykius prie televizijos bokšto, prie seimo rūmų, apie žuvusiuosius tą naktį už laisvę, žiūrėjo filmuką apie Lietuvą ir grožėjosi kokia ji graži, mylima ir įdomi. Aiškinosi, kodėl tą dieną visi žmonės prisisega melsvus neužmirštuolių  žiedus ir pažadėjo, kad šio įvykio nepamirš niekada ir bus dėkingi kovotojams už laisvės išsaugojimą

 ♦ Sausio  6 d. 10.30 val.  vyko Šventinė pramoga „Trys karaliai“. Atsakingos: meninio ugdymo mokytoja ir „Saulučių“ grupės mokytojos.  Renginio metu pas vaikus į įstaigos vidinį kiemelį atvyko trys karaliai: Kasparas, Merkelis ir Baltazaras, pasveikino visus vaikus iš tolo, kadangi šalyje karantinas, tai ir karaliai laikėsi saugaus atstumo, palinkėjo daug gražių linkėjimų, o apie jų atsivežtas su savimi dovanas vaikams papasakojo mokytojos grupėse. Visiems vaikams karaliai priminė, kad su jų išėjimu baigiasi kalėdinis laikotarpis ir laikas nupuošti gražiąją žaliaskarę eglutę. Su vaikų pagalba buvo nupuoštos eglutės ir atsisveikinta iki kitų metų, linkima, kad kiti metai būtų visiems dosnūs ir geri. Buvo pateiktos vaikams atlikti praktinės užduotys, kur jie reiškė savo meninius gebėjimus

2020

GRUODIS

♦ Gruodžio 30 d.  įstaigos direktorė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui parengė medžiagą ir organizavo Tėvų tarybos susirinkimą (nuotoliniu būdu). Pateikta  Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ 2020 m. metinės veiklos ataskaita ir 2020 m. vykdytos ugdomosios veiklos rodiklių ataskaita; aptarta tėvų tarybos 2020 m. veiklos ataskaita (susirinkimas protokoluojamas). Su ataskaitomis gali susipažinti ir kiti įstaigos ugdytinių tėvai, informacija patalpinta grupių stenduose

♦ Gruodžio 4-23 d. „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai toliau dalyvavo tęstiniame projekte „Atverkime duris į profesijų pasaulį“.  Ugdytinių tėvai pristatė nuotraukas iš savo darboviečių, apibūdinančių jų profesijas, profesijų ypatumus, o ugdytinai su mokytojomis vykdė aptarimus apie profesijas ir jų pasirinkimą. Ugdytiniai labai didžiuojasi savo tėvų profesijomis, su malonumu pasakoja kaip dirba jų tėveliai, kokia jų profesijos specifika, pasakoja draugams kuo norėtų būti užaugę, ką labiausiai mėgsta veikti

♦ Gruodžio 1-18 d. edukacinės aplinkos kūrybinė grupė organizavo ugdytinių piešinių – kūrybinių darbelių parodą „Jau Kalėdos netoli“. Visų grupių ugdytiniai aktyviai dalyvavo, su dideliu nuoširdumu ir džiaugsmu kūrė darbelius, piešė piešinius, kuriuose atsispindėjo taip visų laukiamos šventės nuotaikos, būsimi susitikimai su Kalėdų seneliu, išsvajotų dovanų laukimu. Visi darbai eksponuojami I-ąjame aukšte grupių stenduose 

♦ Gruodžio 1-18 d. edukacinė aplinkos kūrybinė grupė organizavo konkursą - gražiausios aplinkos arba Adventinio vainiko sukūrimas artėjančioms šventėms Kalėdoms. Visos grupės aktyviai įsijungė į šią veiklą, puošė savo erdves, džiaugėsi šventine nuotaika. Kaip pasipuošė galite pasižiūrėti čia

♦ Gruodžio 16 d. grupių mokytojos organizavo „Boružėlių“ ir „Drugelių“ grupių tėvams susirinkimus, kurių metu  nuotoliniu būdu pateikė parengtą  svarbią ir aktualią informaciją dėl renginių, dėl esančios šalyje padėties ir pateiktų rekomendacijų dėl ugdymo įstaigos lankymo, atsakė į užduodamus tėvų klausimus (susirinkimai  protokoluojami) 

♦ Gruodžio 14 - 15 d. meninio ugdymo mokytoja ir grupių mokytojos organizavo šventinius rytmečius su Kalėdų seneliu „Mes laukiame Kalėdų“ įstaigos  ugdytiniams. Šiemet šventės dėl šalyje siaučiančio Covid-19 viruso buvo kitokios, jose nedalyvavo tėveliai, nebuvo bendrų renginių, tačiau šventė atėjo į kiekvieną grupę, kur kiekvienos grupės ugdytiniai kartu su savo mokytojomis galėjo paminėti šią taip ilgai visų lauktą šventę.  Senelis šiais laikais irgi išradingas, vaikus pasveikino iš ekrano, o vaikai jam galėjo parodyti paruoštą šventinę programėlę. O kad tėveliai nebūtų pamiršti, renginiai buvo nufilmuoti ir nufotografuoti ir nusiųsti tėvams

♦ Gruodžio 11 d. val. grupės mokytojos organizavo „Žiedelių“  grupės tėvams susirinkimą, kurio metu  nuotoliniu būdu buvo pateikta parengta visa svarbi ir aktuali informacija, atsakoma į užduodamus tėvų klausimus (susirinkimas protokoluojamas)

Gruodžio 4 d. grupių mokytojos organizavo nuotoliniu būdu „Meškiukų“, „Kačiukų“, „Ežiukų“ ir „Žvaigždučių“ grupių tėvams susirinkimus, pateikė parengtą visą svarbią ir aktualią informaciją, atsakė į užduodamus tėvų klausimus (susirinkimai protokoluojami)

♦ Gruodžio 3 d. grupių mokytojos nuotoliniu būdu organizavo „Nykštukų“ ir „Saulučių“ grupių tėvams susirinkimus, kurių metu buvo pateikta mokytojų parengta visa svarbi ir aktuali informacija, susijusi su šalyje įvestais apribijimais dėl Covid19 viruso plitimo,  aptarti ugdymo klausimai, renginių vykdymo ir apribojimo klausimai, atsakoma į užduodamus tėvų klausimus (susirinkimai  protokoluojami)

LAPKRITIS

♦ Lapkričio 26-30 d. grupių mokytojos organizavo „Boružėlių“ (30 d. 10.00 val.), „Kiškučių“ (26 d. 10.00 val.), „Drugelių“ (26 d. 10.30 val.) grupėse Adventinius vakarojimus „Pasitikime adventą“. Organizatorė: meninio ugdymo mokytoja. Renginių metu ugdytiniai susipažino su tautiniu kultūriniu paveldu, advento tradicijomis. Mokytojos pasakojo kas yra adventas, kokie jo simboliai ir ką jie reiškia. Užsiėmimo metu jie turėjo įminti mįsles, būrėsi vašku, bandė iš reiškinių nuspėti kitų metų orus, klausėsi pasakos apie angelą. O užbaigė renginį kalėdinio žaisliuko gamyba 

♦ Lapkričio 16-20 d. buvo organizuojama Tolerancijos savaitė, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais RUC – (nuotoliniu būdu). Atsakingos „Kiškučių“ ir „Varpelių“ grupių mokytojos. Šių grupių ugdytiniai diskutavo apie toleranciją, kūrė iš popieriaus tolerancijos simbolį - Balandžius, kuriais papuošė įstaigos lauko edukacines erdves, nusiuntė savo draugams į RUC darbelių nuotraukas, o iš atsiųstų  socialinių partnerių nuotraukų su vaikų darbais  surengta įstaigoje parodėlė, kuria galėjo pasidžiaugti visi įstaigos vaikai, tėvai ir mokytojai. Vaikams skiepijama meilė, pakantumas, pagarba aplinkiniams, mokėjimas bendrauti ir džiaugtis vienas kito laimėjimais, pasiekimais

♦ Lapkričio 3-6 d. buvo surengta vaikų kūrybinių darbų (moliūgų žibintų) paroda „Šviečia žibintai“ (vidinio kiemelio erdvėje). Ugdytiniai, kurdami žibintus, skaptuodami moliūgus, praleisdo daugiau laiko su savo šeimos nariais, patyrė teigiamų emocijų, pademonstravo savo meistriškumą ir kūrybiškumą. Visą savaitę darželio vidiniame kieme tamsiu paros metu sužibdavo žibintų šviesos, kas suteikė darželiui mistiškumo, paslaptingumo. Ir mokytojai, ir tėvai kartu su vaikais galėjo pasidžiaugti puikiais darbais, originaliais personažais ir mistine šviesa. Organizatoriai: edukacinės aplinkos kūrybinė grupė. 

SPALIS

♦ Spalio 29 d. vyko rudens pramoga „Rudenėlio spalvos“ (lauko edukacinėse erdvėse). Organizatoriai: „Saulučių“, „Varpelių“ gr. mokytojos. Atsakinga: meninio ugdymo mokytoja. Renginio metu, mokytojos vaikams priminė kuo ruduo skiriasi nuo kitų metų laikų, vaikai grupėse klausėsi pasakos „Dėdė Rudenėlis“, o pasakos pabaigoje vaikai nutarė pralinksminti Rudenėlį ir sukurti jam rudeniškus rūbus, pasidalino darbais: „Saulučių“ gr. vaikai puošė jo paltą, o „Varpelių“ gr. ugdytiniai - jo batus ir skrybėlę. Sukūrė labai gražius rūbelius. Na o užbaigę kūrybinį procesą, mokėsi serviruoti stalą, panaudojant rudenines gamtines medžiagas, o prie papuoštų stalų buvo labai šilta ir miela kartu pasivaišinti gardžia arbata 

♦ Spalio 19 -23 d. „Nykštukų“ ir „Kačiukų“ gr. ugdytiniai kartu su savo mokytojomis surengė kūrybinių darbų parodą (lauko erdvėje) „Daržovių kraitelė“. Organizatorės grupių mokytojos. Dalyvaudami parodoje ugdytiniai plačiau susipažino su daržovėmis, vaisiais, įvairia gamtine medžiaga, kurią galima rasti rudenį parkuose, pievose, miškuose, net įstaigos kieme. Kurdami darbelius, mokėsi pažinti, įvardinti daržovių, vaisių, medžių  pavadinimus. Kūrybinė veikla subūrė mažuosius, teikė džiugių emocijų

♦ Spalio 19 d. 10.30 val. vyko  „Kiškučių“ ir „Žvaigždučių“ gr. ugdytinių renginys „Rudenėlio šventė“. Organizatorės - priešmokyklinio ugdymo grupių mokytojos. Renginio metu vaikai pagilino žinias apie rudenį ir jo teikiamas gėrybes, deklamavo eiles, klausėsi muzikos, žaidė žaidimus, minė mįsles. O iš surinktų rudens gėrybių (lapų, kaštonų, šakelių, daržovių ir vaisių, gilių, konkorėžių ir kt.) kūrė įvairias mandalas. Visi dalyviai buvo apdovanoti obuoliais

♦ Spalio 16 d. 10.30 val. grupės mokytoja organizavo  „Saulučių“ grupės ugdytinių edukacinę išvyką į mikrorajono parką. Išvykos metu grožėjosi rudenine gamta, mokėsi orientuotis aplinkoje, aktyviai judėjo, tobulino pastabumo įgūdžius, mokėsi elgesio taisyklių išvykus už įstaigos ribų

♦ Spalio 1-15 d. buvo organizuota vaikų kūrybinių darbų paroda „Krenta lapai“. Organizatoriai: edukacinės aplinkos kūrybinė grupė. Parodos pagrindinis tikslas - vaikų meninių gebėjimų lavinimas, mokymas reikšti mintis, fantaziją, atskleisti vaikų kūrybiškumą. Darbų atlikimo technika ir būdai įvairūs, panaudota darbuose gamtinė medžiaga (medžių lapai), kurie suteikė įvairių spalvų grožį ir įvairovę

♦ Spalio 9 d. buvo organizuota „Kiškučių“ grupės ugdytinių edukacinė-pažintinė išvyka į mikrorajono „Draugystės“ parką „Rudens spalvos“. Organizatorės grupės mokytojos. Pagrindinis išvykos tikslas sudominti vaikus gamtos pokyčiais, pažinti ir atpažinti spalvas, kuriomis nusidažo ruduo, atpažinti parke esančius medžius, palyginti juos, atrasti panašumus ir skirtumus. Išvykos metu vaikai mokėsi draugiškų tarpusavio santykių, susikalbėjimo ir taisyklių laikymosi, kultūringo elgesio su kitais ir aplinka

♦ Spalio 5 d. edukacinės aplinkos kūrybinės grupės mokytojos organizavo įstaigos kieme vaikų tapybos darbų plenerą „Rudens spalvos mokytojai“,  kurio tikslas - vaikų kūrybiškumo skatinimas, pasitelkiant rudeninės gamtos spalvas ir gamtinę medžiagą, naudojant įvairiausias technikas, sukurti kūrinius, skirtus Mokytojo dieną paminėti, išreikšti savo meilę ir pagarbą savo mieloms mokytojoms, kurios saugo, globoja ir visa širdimi atsiduoda savo profesijai ir mylimam darbui, vaikams

RUGSĖJIS
 

♦ Rugsėjo 25 d. 16.30 val. „Kačiukų“ grupės tėvų susirinkimas (nuotoliniu būdu). Grupės mokytojos pateikė tėvams informaciją apie vaikų priėmimą ir pasiėmimą, reikalavimus dėl Covid 19 (atstumų laikymosi, kaukių dėvėjimą ir rankų higieną). Priminė apie keliamus reikalavimus įstaigoje dėl vaikų saugumo, dėl sergančių vaikų nevedimo į įstaigą, informavo kokiomis mokymo priemonėmis turi būti aprūpinti vaikai, pateikė informaciją apie įstaigos internetinę svetainę ir E-dienyną, apie mokesčius už darželį, apie ugdomosios veiklos planus, vaikų pasiekimus, rinko tėvų komitetą bei siūlė narius į tėvų tarybą.

♦ Rugsėjo 21 d. 17.00 val. vyko „Meškiukų“ grupės tėvų susirinkimas (nuotoliniu būdu) ir rugsėjo 22 d. 17.00 val. vyko  „Žiedelių“ grupės tėvų susirinkimas (nuotoliniu būdu). Šių grupių  mokytojos pateikė tėvams informaciją apie vaikų priėmimą ir pasiėmimą, reikalavimus dėl Covid 19 (atstumų laikymosi, kaukių dėvėjimą ir rankų higieną). Priminė apie keliamus reikalavimus įstaigoje dėl vaikų saugumo, dėl sergančių vaikų nevedimo į įstaigą, informavo kokiomis mokymo priemonėmis turi būti aprūpinti vaikai, pateikė informaciją apie įstaigos internetinę svetainę ir E-dienyną, apie mokesčius už darželį, apie ugdomosios veiklos planus, vaikų pasiekimus, rinko tėvų komitetą bei siūlė narius į tėvų tarybą.

♦ Rugsėjo 17 d. 17.00 val. vyko  „Saulučių“ grupės tėvų susirinkimas (nuotoliniu būdu). Mokytoja pateikė tėvams informaciją apie vaikų priėmimą ir pasiėmimą, reikalavimus dėl Covid 19 (atstumų laikymosi, kaukių dėvėjimą ir rankų higieną). Priminė apie keliamus reikalavimus įstaigoje dėl vaikų saugumo, dėl sergančių vaikų nevedimo į įstaigą, informavo kokiomis mokymo priemonėmis turi būti aprūpinti vaikai, pateikė informaciją apie įstaigos internetinę svetainę ir E-dienyną, apie mokesčius už darželį, apie ugdomosios veiklos planus, vaikų pasiekimus, rinko tėvų komitetą bei siūlė narius į tėvų tarybą.

♦ Rugsėjo 17 d. 10.00 val. vyko ugdytinių sveikatingumo žygis „Sveikatos labirintai“, skirtas Europos Judumo savaitei. Organizatorės: neformaliojo ugdymo mokytoja ir visuomenės sveikatos specialistė.

♦ Rugsėjo 17 d. 17.00 val. vyko  „Saulučių“ grupės tėvų susirinkimas (nuotoliniu būdu). Mokytoja pateikė tėvams informaciją apie vaikų priėmimą ir pasiėmimą, reikalavimus dėl Covid 19 (atstumų laikymosi, kaukių dėvėjimą ir rankų higieną). Priminė apie keliamus reikalavimus įstaigoje dėl vaikų saugumo, dėl sergančių vaikų nevedimo į įstaigą, informavo kokiomis mokymo priemonėmis turi būti aprūpinti vaikai, pateikė informaciją apie įstaigos internetinę svetainę ir E-dienyną, apie mokesčius už darželį, apie ugdomosios veiklos planus, vaikų pasiekimus, rinko tėvų komitetą bei siūlė narius į tėvų tarybą.

♦ Rugsėjo 16 d. 17.00 val. vyko „Varpelių“ ir „Boružėlių“ grupių tėvų susirinkimai (nuotoliniu būdu).  Mokytojos pateikė tėvams informaciją apie vaikų priėmimą ir pasiėmimą, reikalavimus dėl Covid 19 (atstumų laikymosi, kaukių dėvėjimą ir rankų higieną). Priminė apie keliamus reikalavimus įstaigoje dėl vaikų saugumo, dėl sergančių vaikų nevedimo į įstaigą, informavo kokiomis mokymo priemonėmis turi būti aprūpinti vaikai, pateikė informaciją apie įstaigos internetinę svetainę ir E-dienyną, apie mokesčius už darželį, apie ugdomosios veiklos planus, vaikų pasiekimus, rinko tėvų komitetą bei siūlė narius į tėvų tarybą.

♦ Rugsėjo 15 d. 16.30 val. vyko „Nykštukų“ grupės tėvų susirinkimas (nuotoliniu būdu). Mokytojos pateikė tėvams informaciją apie vaikų priėmimą ir pasiėmimą, reikalavimus dėl Covid 19 (atstumų laikymosi, kaukių dėvėjimą ir rankų higieną). Priminė apie keliamus reikalavimus įstaigoje dėl vaikų saugumo, dėl sergančių vaikų nevedimo į įstaigą, informavo kokiomis mokymo priemonėmis turi būti aprūpinti vaikai, pateikė informaciją apie įstaigos internetinę svetainę ir E-dienyną, apie mokesčius už darželį, apie ugdomosios veiklos planus, vaikų pasiekimus, rinko tėvų komitetą bei siūlė narius į tėvų tarybą.

♦ Rugsėjo 15 d. 10.30 val. „Boružėlių“ grupės ugdytinių edukacinė išvyka į mikrorajono parką. Mokytoja vedė ugdomąją veiklą parke, supažindino ugdytinius su pagrindiniais požymiais medžių (ąžuolo, klevo, kaštono ir eglės), mokėsi juos atpažinti. Tai puikus būdas ir metodas aplinkos pažinimui, tyrinėjimui, skaičiavimo ir matavimo, sakytinės kalbos, santykių su bendraamžiais įgūdžių formavimui. Veiklos metu rinko gamtinę medžiagą (giles ir kaštonus), kurią vėliau panaudos kūrybinėms užduotims atlikti, grupės papuošimui rudens tematika

♦ Rugsėjo 14 d. 16.00 val. vyko Ikimokyklinio ugdymo (darželio) ir priešmokyklinio ugdymo grupių bendras tėvų susirinkimas (nuotoliniu būdu). Atsakingi:  direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Pateikta tėvams visa reikalinga informacija apie ugdomosios veiklos organizavimą, rekomendacijų dėl Covid 19 (atstumų laikymosi, kaukių dėvėjimą ir rankų higieną) laikymąsi, paragino tėvus būti atsakingais ir sąmoningais saugant savo ir kitų sveikatą. Priminti praėjusių metų veiklos rezultatai, ugdytinių pasiekimai

♦ Rugsėjo 11 d. 16.30 val. vyko „Ežiukų“ grupės tėvų susirinkimas (nuotoliniu būdu). Mokytoja pateikė tėvams informaciją apie vaikų priėmimą ir pasiėmimą, reikalavimus dėl Covid 19 (atstumų laikymosi, kaukių dėvėjimą ir rankų higieną). Priminė apie keliamus reikalavimus įstaigoje dėl vaikų saugumo, dėl sergančių vaikų nevedimo į įstaigą, informavo kokiomis mokymo priemonėmis turi būti aprūpinti vaikai, pateikė informaciją apie įstaigos internetinę svetainę ir E-dienyną, apie mokesčius už darželį, apie ugdomosios veiklos planus, vaikų pasiekimus, rinko tėvų komitetą bei siūlė narius į tėvų tarybą.

♦ Rugsėjo 10 d. 10.30 val. „Drugelių“ grupės ugdytinių edukacinė išvyka į mikrorajono parką.  Mokytojos vedė ugdomąją veiklą parke, supažindino ugdytinius su rudenėjančios gamtos reiškiniais, pagrindiniais požymiais, kuriuos galime atpažinti medžiuose, žolėje ir kt. Tai puikus būdas ir metodas aplinkos pažinimui, tyrinėjimui, skaičiavimo ir matavimo, sakytinės kalbos, santykių su bendraamžiais įgūdžių formavimui. Veiklos metu rinko gamtinę medžiagą, kurią vėliau panaudos kūrybinėms užduotims atlikti

♦ Rugsėjo 9 d. 17.00 val. priešmokyklinės „Žvaigždučių“ grupės tėvų susirinkimas (nuotoliniu būdu). Mokytojos pateikė tėvams informaciją apie vaikų priėmimą ir pasiėmimą, reikalavimus dėl Covid 19 (atstumų laikymosi, kaukių dėvėjimą ir rankų higieną). Priminė apie keliamus reikalavimus įstaigoje dėl vaikų saugumo, dėl sergančių vaikų nevedimo į įstaigą, informavo kokiomis mokymo priemonėmis turi būti aprūpinti vaikai, pateikė informaciją apie įstaigos internetinę svetainę ir E-dienyną, apie mokesčius už darželį, apie ugdomosios veiklos planus, vaikų pasiekimus, rinko tėvų komitetą bei siūlė narius į tėvų tarybą. Pakvietė tėvus kartu su vaikais užpildyti anketas „Pasakoju apie save“   

♦ Rugsėjo 9 d. 11.00 val. (vidiniame kiemelyje) vyko edukacinė valandėlė ugdytiniams –susitikimas su Klaipėdos policijos kinologais ir jų augintiniu. Atsakinga „Drugelių“ grupės mokytoja. Pareigūnai papasakojo apie savo profesijos ypatumus, atsakinėjo į vaikų klausimus, parodė ugdytiniams kokias komandas moka atlikti jų tarnybinis šuo. Ugdytiniai su didžiuliu susidomėjimu stebėjo atliekamas komandas, pasitikėjimą tarp šuns ir jo šeimininko, šuns paklusnumą ir įsakymų vykdymą

♦ Rugsėjo 8 d. vyko „Drugelių“ grupės tėvų susirinkimas (nuotoliniu būdu).  Grupės mokytojos pateikė tėvams informaciją apie vaikų priėmimą ir pasiėmimą, reikalavimus dėl Covid 19 (atstumų laikymosi, kaukių dėvėjimą ir rankų higieną). Priminė apie keliamus reikalavimus įstaigoje dėl vaikų saugumo, dėl sergančių vaikų nevedimo į įstaigą, informavo kokiomis mokymo priemonėmis turi būti aprūpinti vaikai, pateikė informaciją apie įstaigos internetinę svetainę ir E-dienyną, apie mokesčius už darželį, apie ugdomosios veiklos planus, vaikų pasiekimus, rinko tėvų komitetą bei siūlė narius į tėvų tarybą  

♦ Rugsėjo 8 d. vyko priešmokyklinės „Kiškučių“ grupės tėvų susirinkimas (nuotoliniu būdu). Grupės mokytojos pateikė tėvams informaciją apie vaikų priėmimą ir pasiėmimą, reikalavimus dėl Covid 19 (atstumų laikymosi, kaukių dėvėjimą ir rankų higieną). Priminė apie keliamus reikalavimus įstaigoje dėl vaikų saugumo, dėl sergančių vaikų nevedimo į įstaigą, informavo kokiomis mokymo priemonėmis turi būti aprūpinti vaikai, pateikė informaciją apie įstaigos internetinę svetainę ir E-dienyną, apie mokesčius už darželį, apie ugdomosios veiklos planus, vaikų pasiekimus, rinko tėvų komitetą bei siūlė narius į tėvų tarybą 

 
♦ Rugsėjo 2-11 d. suorganizuota ugdytinių kūrybinių darbų, piešinių, sveikinimo atvirukų paroda „Tau, mano, darželi!“. Atsakinga edukacinė aplinkos kūrybinė grupė. Tikslas - siekti dailės darbuose atskleisti vaikų kūrybiškumą, lavinti meninius gebėjimus, skatinti vaikus reikšti laisvai mintis, fantazijas
 

♦ Rugsėjo 1 d. 10.30 val. vyko šventinis renginys, skirtas Rugsėjo – 1-osios paminėjimui „Sveikas, rudenėli“. Visi bendruomenės nariai su nekantrumu laukėme sugrįžtančių po vasaros vaikučių. Visi pakilios nuotaikos susirinkę į vidinį kiemelį sveikinosi su įstaigos darbuotojais, pagrindiniu šventės herojumi- Kempiniuku, klausėsi darželio direktorės gražių sveikinimo žodžių, kartu pasimankštino, leido ir gaudė spalvotus muilo burbulus, šoko „Ančiukų“ šokį, atliko skirtas užduotis. Visi gerai nusiteikę dar pabendravo grupių aikštelėse su savo grupių mokytojomis, kur buvo suteikiama tėvams visa reikiama informacija apie naujų mokslo metų pradžią ir jos organizavimą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

досуг
Skaityti 913 kartai Atnaujinta 21 balandžio 14, Trečiadienis 09:34