Today: 22.May.2019

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

Herbas   Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Lopšelis-darželis „Liepaitė"
Adresas: Baltijos Pr. 17, Klaipėda 94133
El. paštas liepaiteld@gmail.com
Tel./faksas (846) 345797
Juridinio asmens kodas 190421295

Herbas   Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Lopšelis-darželis „Liepaitė"
Adresas: Baltijos Pr. 17, Klaipėda 94133
El. paštas liepaiteld@gmail.com
Tel./faksas (846) 345797
Juridinio asmens kodas 190421295

Herbas   Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Lopšelis-darželis „Liepaitė"
Adresas: Baltijos Pr. 17, Klaipėda 94133
El. paštas liepaiteld@gmail.com
Tel./faksas (846) 345797
Juridinio asmens kodas 190421295

Herbas   Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Lopšelis-darželis „Liepaitė"
Adresas: Baltijos Pr. 17, Klaipėda 94133
El. paštas liepaiteld@gmail.com
Tel./faksas (846) 345797
Juridinio asmens kodas 190421295

Herbas   Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Lopšelis-darželis „Liepaitė"
Adresas: Baltijos Pr. 17, Klaipėda 94133
El. paštas liepaiteld@gmail.com
Tel./faksas (846) 345797
Juridinio asmens kodas 190421295

Herbas   Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Lopšelis-darželis „Liepaitė"
Adresas: Baltijos Pr. 17, Klaipėda 94133
El. paštas liepaiteld@gmail.com
Tel./faksas (846) 345797
Juridinio asmens kodas 190421295

 • Naujienos
 • Pranešimai, apklausos
 • Įvykiai
 • Grupės
 • Korupcijos prevencija
 • Naujienos

   RASTI

  DĖMESIO

  Svarbi informacija priešmokyklinio ugdymo ugdytinių tėvams dėl priėmimo į mokyklas 2019-2020 m. m. 

  Priimamų asmenų į mokyklas motyvacijos mokytis įvertinimų 2019 metais grafikas

  Pagrindinio priėmimo į mokyklas mokytis 2019–2020 m. m. vykdymo terminai

  ♦ Gegužės 20 d. meninio ugdymo mokytoja R.Dubikaltytė ir mokytojos L.Ablonskienė, J.Jucienė 16.30 val. organizuos „Ežiukų“ grupės ugdytinių ir jų tėvų popietę „Šeimos šventė“, skirtą Tarptautinei šeimos dienai paminėti (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Gegužės 21 d. VSPS R.Gedgaudaitė praves įstaigos ugdytiniams alkoholio, rūkymo ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencinę paskaitą „Kaip nepakenkti sau“ (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Gegužės 21 d. 10.00 val. „Saulučių“ grupės dalyvavimas tradicinėje kasmetinėje Sveikatos ir sporto šventėje prie jūros „Draugystės krantas“. Atsakingos neformaliojo ugdymo mokytoja R.Čichunovienė, mokytojos Vilija Juškienė ir Brigita Povilavičienė

  ♦ Gegužės 22 d. 17.00 val. mokytojos L.Stasytytė ir J.Jucienė pakvies ,,Meškiukų“ grupės tėvus į  susirinkimą, tema  ,,Vaikų ugdymosi pasiekimai“

  ♦ Gegužės 22 d. 10.30 val. „Varpelių“ ir „Boružėlių“ grupių bei socialinių partnerių l. d. „Žuvėdra“ ugdytinių pramoga „Nupinsim draugystės vainiką“. Organizatorės mokytojos B.Valauskienė ir I.Gailienė (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Gegužės 23 d. 17.20 val. „Ežiukų“ grupės tėvų susirinkimas, mokytojos Linos Ablonskienės pranešimas „Sveikos gyvensenos įgūdžių įgyvendinimas ankstyvajame amžiuje“. Mokytojos L.Ablonskienė ir J.Jucienė kviečia tėvus būti aktyviais ir sudalyvauti

  ♦ Gegužės 23 d. Neformaliojo ugdymo mokytoja R.Čichunovienė veiklą organizuos lauke, dalyvaujant Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Vaikų sveikatos skyriaus organizuojamoje pasaulinėje akcijoje „Pamoka lauke“ (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Gegužės 23 d. „Saulučių“ gr. ugdytinių edukacinė pažintinė išvyka į Klaipėdos miesto Pempininkų biblioteką. Organizatorės mokytojos V.Juškienė ir B.Povilavičienė (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Gegužės 24 d. 16.00 val. priešmokyklinės „Žvaigždučių“ grupės ugdytinių išleistuvių šventinis renginys „Lik sveikas mielas ir brangus darželi“. Atsakingos meninio ugdymo mokytoja R.Dubikaltytė ir grupės mokytojos L.Kargajevienė, R.Jokubauskienė (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Gegužės 6-24 d. vykdomo projekto „Atverkime duris į profesijų pasaulį“ renginys- „Žvaigždučių“ grupės ugdytinių edukacinės pažintinės išvykos pas įstaigoje dirbančius darbuotojus „Kuo svarbūs darželyje dirbantys žmonės?“, susipažinti su jų profesijomis, jų darbu. Organizatorės mokytojos L.Kargajevienė ir R.Jokubauskienė (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Gegužės 13-24 d. mokytojos L.Kargajevienė ir R.Jokubauskienė pagal vykdomo projekto „Atverkime duris į profesijų pasaulį“ atliks „Žvaigždučių“ grupės ugdytinių apklausą „Kuo norėčiau būti užaugęs?“

  ♦ Gegužės 25 d. vyks kvalifikacijos tobulinimo programos „Inovatyvių ugdymo (si) idėjų ir metodų taikymas ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius“ įgyvendinimas (edukacinė-pažintinė išvyka į Platelius). Dalyvauja visi norintys įstaigos darbuotojai. Organizatoriai: direktorė A.Petkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui D.Kasteckienė ir mokytoja J.Jucienė (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Gegužės 20-24 d. priešmokyklinio ugdymo mokytojos organizuos Klaipėdos lopšelio-darželio ‚Liepaitė“ priešmokyklinio ugdymo ugdytinių ekskursiją į M.Mažvydo progimnaziją susipažinti su pirmokų mokytojomis (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Gegužės 27 d. mokytojos Ž.Tarozienė ir R.Jarovaitienė organizuos 17.00 val. „Žiedelių“ grupės ugdytinių tėvų susirinkimą. Kviečiame aktyviai dalyvauti

  ♦ Gegužės 28 d. mokytojos L.Kalendrienė ir R.Vaičiūnienė organizuos 17.00 val. „Nykštukų“ grupės ugdytinių tėvų susirinkimą. Būkite aktyvūs ir dalyvaukite

  ♦ Gegužės 28 d. neformaliojo ugdymo mokytoja R.Čichunovienė, VSPS R.Gedgaudaitė organizuos įstaigoje sveikatingumo dieną „Saugi vasara“ (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Gegužės 28 d. 17.00 val. neformaliojo ugdymo mokytoja R.Čichunovienė, VSPS R.Gedgaudaitė ir meninio ugdymo mokytoja R.Dubikaltytė organizuos įstaigoje sportinę pramogą „Pirato pramogos“ (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Iki gegužės 31 d. mokytojos L.Kargajevienė ir B.Valauskienė įstaigoje vykdys tyrimą „Pedagoginio bendradarbiavimo ypatumai“

  2019-05-31 Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras kviečia dalyvauti BURBULŲ ŠVENTĖJE

  Print burbulai 

   DALYVAUJAME:

  ♦ Balandžio 1 d. - spalio 31 d.  neformaliojo ugdymo mokytoja R.Čichunovienė pakvies visus aktyviai dalyvauti Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro organizuojamame neformalaus sveikatos ugdymo konkurse „Judriausias darželis“: I-etapas (paraiškų teikimas iki 04-01); II-etapas (veiklų vykdymas ir fiksavimas 04-01/05-31); III-etapas (ataskaitų teikimas 09-01/10-31); IV-etapas (baigiamasis- apdovanojimas)  (11-08/11-30). (Renginiai bus fotografuojami)

  emblema 2♦ Sausio - gegužės mėn. mokytojos Renata Jarovaitienė,  Žana Tarozienė, Birutė Valauskienė kartu su „Žiedelių“ ir „Varpelių“ grupių ugdytiniais dalyvaus tarptautiniame  projekte „Pasakyk savo šaliai labas“ (renginiai bus fotografuojami)

  ♦ Nuo sausio mėn. iki gruodžio mėn. logopedė Vilma Kavaliauskienė ir ugdytiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių,  dalyvauja KPŠKC, Klaipėdos m. savivaldybės viešosios bibliotekos ir Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedų ir specialiųjų pedagogų projekte „Aš seku, pasek ir tu, sekam pasakas kartu“ (renginiai bus fotografuojami)

  ♦ Vasario - gruodžio mėn. „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai kartu su mokytojomis L.Kargajeviene ir R.Jokubauskiene,  dalyvaus Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro ir Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro projekte „Sveikata visus metus“ (renginiai bus fotografuojami)

  ResizedImage304167 Screen Shot 2017 02 21 at 15.06.00 2♦ Nuo sausio 14 d. iki gegužės 1 d. neformaliojo ugdymo mokytoja  Rita Čichunovienė ir meninio ugdymo mokytoja Reda Dubikaltytė organizuos ugdytinių dalyvavimą Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės 2019“ (renginiai bus fotografuojami)

   15095711 1827918387420609 799249115853655041 n.png♦ Visus raginame prisidėti prie įstaigos reitingavimo ir kviečiame pateikti atsiliepimus atsiliepimų ir renginių portale švietimogidas.lt 

   

 •    ĮSTAIGOS PRISTATYMAS

  Nuo 2007 metų Klaipėdos lopšelis-darželis "Liepaitė" yra Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo narys.  logotipas
  Klaipėdos lopšelis-darželis "Liepaitė" teikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas. Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo programa, Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa.
  Ieškant naujų ugdymo idėjų, tenkinant vaikų poreikius ir tėvų lūkesčius, lopšelyje-darželyje „Liepaitė" kuriamas savitas ugdymo modelis. Aktyviai naudojamas projekto metodas. Rengiami edukaciniai, meniniai, socialiniai, sveikatos gerinimo ir puoselėjimo projektai. Įstaigoje vykdomos neformaliojo vaikų švietimo fizinio ir sveikos gyvensenos ugdymo programos: vaikų švietimo sveikos gyvensenos ugdymo programa ir vaikų švietimo fizinio ugdymo programa. Sveikatos ugdymo tikslas - išmokyti vaikus pažinti save, skatinti būti fiziškai aktyvius, formuoti atsakomybės jausmą už savo sveikatą, ugdyti norą saugoti ir puošti mus supančią aplinką. Siekiame, kad visi darbuotojai ir vaikų tėveliai rūpintųsi savo ir savo vaikų sveikata, o susidarę įgūdžiai virstų įpročiais ir lydėtų juos visą gyvenimą. Įstaigos pedagogai, siekdami praturtinti vaikų socialinę patirti, aktyviai bendradarbiauja su socialiniais partneriais, rengiami bendri renginiai (seminarai, diskusijos, akcijos, šventės ir kt.).
  zipio logo n1Lopšelis-darželis „Liepaitė” dalyvauja bei įgyvendina tarptautinę prevencinę programą „Zipio draugai“. Programos tikslas - padėti vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Siekiant, abipusio glaudaus bendradarbiavimo ir efektyvaus ikimokyklinio ugdymo tikslo įgyvendinimo, į įstaigos veiklą įtraukiami vaikų tėvai: vykdomos tėvų apklausos, kviečiami tėvai dalyvauti įvairiuose renginiuose, kūrybinių darbų parodose ir kt.
  L.-d. „Liepaitė“ pedagogai kuria aplinką, kurioje vaikas jaučiasi saugus, pasitikintis savimi ir kitais, gali laisvai rinktis ugdymo priemones, kurios skatina vaiko motyvaciją pažinti ir tenkina pagrindinį vaiko poreikį – žaisti. Savo veikloje l.-d. „Liepaitė“ pedagogai taiko įvairias ugdymo strategijas, žadinančias ir plėtojančias vaikų kritinį mąstymą, kūrybiškumą bei problemų sprendimo gebėjimus. Pagrįstai ir tikslingai pedagogai naudoja grupinio darbo metodą, taip pat taiko įvarius vaikų diferencijavimo būdus, atsižvelgiant į vaikų patirtį, gebėjimus, poreikius ir kt. Tai rodo, kad įstaigos pedagogai orientuojasi į vaikų poreikius, interesus ir galias.
   

  PARAMA

  Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė“ 2017 metais dalyvauja pieno programoje „Pienas vaikams“. Nemokamai pieno produktus, kiekvienas vaikas, gauna tris kartus per savaitę, vieną iš šių produktų: pieno 150 g, varškės sūrelį ,,Dobilas" 86 g; šviežio sūrio ,,Dobilas" 86 g indelyje; jogurto "Dobilas" 125 g indelyje, sūrio lazdelę 20 g.

  Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė“ nuo 2014 m. gruodžio mėn. dalyvauja ES programoje „Vaisių vartojimo skatinimas švietimo įstaigose“. Nemokamai vaisius, sultis, vaisių tyrę kiekvienas vaikas gauna du kartus savaitėje.

   

  DĖKOJAME

  Nuoširdžiai dėkojame Visiems, skyrusiems gyventojų pajamų mokesčio 2 procentus mūsų lopšeliui-darželiui „Liepaitė“. 2016 metais, visos bendruomenės dėka, gauta paramos 1358.42 Eur. Paramos pinigai 2016 metais skirti: 160 Eur pedagogų kvalifikacijai, 150 Eur projekto "Pasakyk pasauliui Labas" įgyvendinimui. 

  Kviečiame ir šiais metais pervesti 2 procentus gyventojų pajamų mokesčio darželiui paremti. Skirdami 2 procentus Jūs padedate sukurti jaukesnes ir geresnes sąlygas įstaigos vaikams. Reikia žinoti tik įstaigos kodą - 190421295.

  ♦ Nuoširdžiai dėkojame UAB HOME GROUP generaliniam direktoriui JUOZUI ČIČIŪNUI už suteiktą paramą. Klaipėdos lopšelis-darželis "Liepaitė" gavo 120 vienetų dekoratyvinių pagalvėlių, kurias panaudosime ugdymo procese, organizuojant įvairius renginius ir šventes ugdytiniams

  Nuoširdžiai dėkojame "Saulučių" grupės ugdytinio Džiugo Bytauto močiutei Marytei Sidaravičienei už pagalbą remontuojant grupės rūbinę

  ia 2018 1024x576 Dėkojame visai Klaipėdos lopšelio-darželio "Liepaitė" bendruomenei  2018 m. lapkričio 6 d.  aktyviai dalyvavusiai įstaigoje surengtoje labdaringoje akcijoje „Pyragų diena 2018“, kurios metu surinktos lėšos (127,16 eur.) kaip ir kiekvienais metais paaukotos sergantiems vaikams, kuriems mūsų pagalbos reikia labiausiai – likimo nuskriaustiems ir itin sunkiomis ar retomis ligomis sergantiems vaikams, kuriems medikai jau nesuteikia daug vilčių pasveikti ar net išgyventi, ir kuriems tik akcijos metu surinktų lėšų dėka pavyksta gauti reikalingą gydymą, vaistus ar specialią medicininę įrangą

  gelbekit vaikus 2018 m. Spalio 2 d.  lopšelio-darželio „Liepaitė“ bendruomenė dalyvavo 5-ajame Solidarumo bėgime „Gelbėkit vaikus“, kurį globoja LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Savo bėgimu ir surinktomis lėšomis (74,70 eur.) mes palaikėme siekį - padėti ir išgirsti vaikus, lėšos bus skirtos organizacijos „Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos centrus Lietuvoje lankančių vaikų gerovei užtikrinti ir vaikų žaidimų aikštelėms Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose įrengti. Tai rodo, kad socialinis jautrumas neturi sienų. Ačiū visiems dalyvavusiems ir parėmusiems šią akciją

  images Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems „Solidarumo bėgimas už Zambijos vaikus“. 2017 m. surinkta 66,72 eur. parama pozityvios tėvystės ugdymui Lietuvoje bei medicinos punkto įrengimui Zambijoje                                                             

  small IA logo 2017 2D RGB Copy Dėkojame visai Klaipėdos lopšelio-darželio "Liepaitė" bendruomenei, dalyvavusiai 2017 m. lapkričio 6 d.  paramos projekto „Išsipildymo akcija 2017“ labdaringoje akcijoje „Pyragų diena“, kurios metu surinktos lėšos (109,30 eur) skirtos TV3 išsipildymo akcijai, kad ir sergančių vaikučių svajonės išsipildytų

   

   

   

   

  Adresas: Baltijos pr. 17, 94133 Klaipėda

  Tel.: (8 46) 345 797

  El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

  Įstaigos kodas:
  190421295

  Darbo laikas:
  I - V 7.30 - 18.00 val.

  Direktoriaus darbo laikas:
  I - V 8.00 - 16.30 val.

  Raštinės administratoriaus darbo laikas:

  I, II, IV, V  8,30-17,00 val.

  III - 9,30-18,00 val.

  Specialisto darbo laikas:

  I, III - V  8,00-16,30 val.

  II - 9,30-18,00 val.

  Pietų pertrauka:
  12.00 - 12.30 val.

    

 • „KIŠKUČIŲ“ GRUPĖ 15.Saus.2015
  ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAVIMAS 2018-2019 M. M.                                                                                         …
 • „VARPELIŲ“ GRUPĖ 03.Saus.2015
  ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAVIMAS 2018-2019 M. M.                               …
 • „BORUŽĖLIŲ“ GRUPĖ 03.Saus.2015
  ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAVIMAS 2018-2019 M. M.                                                                                                                                       …
 • „DRUGELIŲ“ GRUPĖ 03.Saus.2015
  ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAVIMAS 2018-2019 M. M.
 • „ŽVAIGŽDUČIŲ“ GRUPĖ 03.Saus.2015
  ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAVIMAS 2018-2019 M. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 • „SAULUČIŲ“ GRUPĖ 03.Saus.2015
  ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAVIMAS 2018-2019 M. M.  
 • „ŽIEDELIŲ“ GRUPĖ 03.Saus.2015
  ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAVIMAS 2018-2019 M. M.
 • „KAČIUKŲ“ GRUPĖ 03.Saus.2015
  ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAVIMAS 2018-2019 M. M.          …
 • „EŽIUKŲ“ GRUPĖ 03.Saus.2015
  ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAVIMAS 2018-2019 M. M.
 • „NYKŠTUKŲ“ GRUPĖ 03.Saus.2015
  ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAVIMAS 2018-2019 M. M.           …
 • „MEŠKIUKŲ“ GRUPĖ 03.Saus.2015
  ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAVIMAS 2018-2019 M. M.          …
 •  

  Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2017–2019 metų programa >parsisiųsti

  Klaipėdos lopšelio-darželio "Liepaitė" Korupcijos prevencijos programa >parsisiųsti

  Klaipėdos lopšelio-darželio "Liepaitė" Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planasparsisiųsti

   

   

 

Klaipėdos l.-d. „Liepaitė" sudarė sutartį su Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo įmonę

  „PZU LIETUVA". Draudimas galioja įstaigos patalpose, teritorijoje ir draudėjo organizuojamų ekskursijų metu   

 

 

Hide Main content block